Вэб зохиомж

Блогийг вэб зохиомж хичээлийг судлаж буй оюутнуудад зориулав.

Лабораторийн ажил, бие даалтын ажлын зааврууд болон бусад мэдээллийг энэхүү блогоор хүргэх болно.